STUFFING BOX

  • a. Med: 1” 1/2 cód: 1938026
  • b. Med: 1” 1/4 cód: 1938018
  • c. Med: 1” 1/8 cód: 1937994

STUFFING PLANOS

  • Med: 1” 1/2 - 1” 1/4 cód: 2676815 Med: 2” 1/4 - 1” 1/4 cód: 002802635 Med: 2” 1/4 - 1” 1/8 cód: 002617793

SUBIR